Вентилни капачки

Ако искате вашия автомобил да изглежда напълно завършен, то трябва на вентиите да има хубави капачки. Ние продаваме такива и вие може да си ги купите.