Купуваме стари автомобили

Колко пари може да вземете ако предадете колата за скрап? На този въпрос трудно би се отговорило, защото цената се определя от няколко фактора. В това число марка на автомобила, година на производство, дали липсват някой елементи от нея и т.н. Свържете се с нас за по-подробна информация.