Какво ще правите стария хладилник?

Устройството на хладилниците не се е променило от доста години. Ето защо ако вашия стар хладилник подлежи на ремонт, то най-добре е да го поправите.