Шеговити Wallpapers

В нашата категория wallpapers хумор можете да видите много wallpapers които да ви покажат много смешни ситуации на хора животни и предмети. Смехът е звучно изразяване на веселие, радост, забава, следствие от шега или вътрешно чувство на щастие и удоволствие, придружено от характерни изражения на лицето и гримаси, които изразват веселите ни чуства. То може да се получи като психологична реакция от шеги, от физическо докосване, каквото е гъделичкането или след като разгледате нашите wallpapers. Вдишване на азотен оксид може да предизвика смях; някои наркотици като марихуаната също могат да доведат до периодичен силен смях. Силният и продължителен смях в следстви е от разгледаните wallpapers понякога може да предизвика просълзяване или дори болки на определени мускули.

Смехът е част от човешкото поведение и е регулиран от мозъка. Той помага на хората да изразят по-ясно своите мисли, чувства и намерения в социалното обкръжение. Смехът разтоварва напрежението което събираме а ако отделим 10 минути да разгледаме wallpapers от нашата забавна категория определено ще се почуствате по добре. Смехът придава емоционален контекст на разговорите и служи за сигнал, че някой е част от групата, тоест сигнализира за приемане и позитивизъм към останалите хора. Понякога смехът е заразен: смехът на отделния човек може да провокира смях у останалите. Изучаването на смеха и на хумора и техните психологични и психични влияния върху човешкото тяло се нарича гелотология.

А разглеждането на смешни wallpapers е разтоварване и приятно прекарване.