По-добра земеделска реколта

Фунгицидите са вид пестициди които се използват за спиране разпространението на гъбички по растенията. Разработени са голямо количество фунгициди за различен тип култури. Успешно прилагане на фунгициди за защита на пшеница дава страхотни резултати. Щом говорим за фунгициди, трябва да отбележим, че има два вида такъв препарат и двата се използват при различни условия.

С няколко изречения ще отбележим най-големите разлики между двата вида фунгициди за защита на растителните насаждения.

Контактно действащ вид фунгицид – използват се само за профилактика. При пръскане на растенията, те действат върху техните листа и по този начин контактуват с повърхността върху която би трябва да се появат гъбички. За да постигнете положителен ефект с този вид фунгицид, трябва да се приложи преди да е настъпила инфекцията.

Системен вид фунгицид – различава се от контактния с това, че действа вътрешно, а не външно и повърхностно както другия. Положително качество на тези видове фунгициди е, че веднъж попаднали в растението те се разпространяват по цялото им тяло (от корена до върха) и освен това не се влияят от атмосферните условия (както е при другия и там има необходимост да се прилагат след всеки дъжд).

Хибридите са вид растения получени от хибридни семена. Хибрид е превод означава първо поколение. Те се славят с много добри качества и изключително голяма продуктивност. Що се отнася до хибридните семена на различни видове растения, най-разпространено е при царевицата. Към този момент почти цялата площ засята с тази култура е хибрид.

Такива видове семена се използват и при други растения. В последно време търсенето на семената на хибридния слънчоглед се увеличи значително. Освен слънчогледа и царевицата, хибридни видове имат рапицата (като силно отглеждана у нас), сорго и други.

Кръстоските между различни сортове култури дават краен продукт който се нарича хибрид. Той се характеризира с много по-добри параметри и продуктивност от стандартните сортове слънчоглед.