Югоизточна Азия – ритуали и традиции около погребване на мъртвите хора

На по-голяма територия от Югоизточна Азия, хората са били погребвани в областите, където са живели. Това е обичайно и независимо от периода назад във времето и днес могат да се видят големи каменни паметници в средата на пасище, където дори ежедневно има крави или биволи. Този обичай на погребение цена много напомня за тукашния с издигането на надгробни плочи.

Виетнамските нрави пък изисквали да бъдат оставяни пачки с нереални пари под самите скали на тези паметници, така починалият да може да купува, това, от което имат нужда по пътя си към следващия живот. Странности за съвременният начин на мислене, но факт.

В Тайланд и Камбоджа имали традицията да правят дървени "къщи". Това може да напомни на някои за традиционните погребални ковчези, в които са поставяни покойниците в много съвременни страни, но те значително се различавали от познатите ни. Различни са и от съвременната практика за кремация цена.

В страните от азиатския континент пред почти всяка хижа от най-бедните до най-заможните имоти и днес могат да се видят подобни дървени къщи на покойници. Това са места, където храната и напитките са оставени периодично за мъртвите на отишлите си роднини. Близките им вярвали, че те периодично се връщат по родните си места, за да си набавят всичко необходимо от земните блага. Предложенията на двете страни били свързани още с вярата, че така молят духовете да бдят над земите и семействата им.

За всичко около погребението на близък или скъп човек, може да научите от траурна агенция софия。